[1]
H. Chalid and A. A. Yaqin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang”, JK, vol. 16, no. 2, pp. 363–390, Jul. 2019.