Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. 2019. “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi 16 (2):363-90. https://doi.org/10.31078/jk1628.