(1)
Kurnia, T. S. Mahkamah Konstitusi Sebagai Human Rights Court. JK 2016, 11, 149-167.